Wennen aan de vernieuwde thuissituatie

Omdat uw naaste al een tijdje niet meer thuis is geweest en er misschien aanpassingen gedaan zijn kan het even duren voordat uw naaste aan de nieuwe situatie gewend is.

Zo kunt u uw naaste het best ondersteunen

Emotionele ondersteuning

Terug naar huis is vaak spannend. Om uw naaste te ondersteunen bij het wennen aan de nieuwe thuissituatie is het prettig als u regelmatig een vinger aan de pols houdt door op bezoek te gaan of te bellen. Daarnaast is het belangrijk dat uw naaste in beweging blijft, los van geadviseerde vervolgbehandelingen. Hierbij kan het helpen als u mee doet en hier regelmatig momenten voor inplant.

Praktische ondersteuning

Naast emotionele ondersteuning kan het nodig zijn om praktische ondersteuning te bieden. Denk hierbij aan het doen van boodschappen of maken van maaltijden.
Het is goed als uw naaste zoveel mogelijk taken weer zelf oppakt over tijd, ook al kost het misschien meer tijd of moeite als vroeger.

Is er meer praktische ondersteuning nodig dat u kunt bieden?

Informeer bij de gemeente of uw naaste aanspraak kan maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor hulp in het huishouden.

Inplannen van evaluatiemomenten met zorgorganisaties

Het kan nodig zijn om evaluatiemomenten met zorgorganisaties in te plannen om te kijken of de zorg die uw naaste krijgt nog voldoende is. Het zou kunnen dat er andere of nieuwe vormen van zorg nodig zijn, zoals; thuiszorg, Ambulante zorg en eerstelijnshulp.

Dit regelt de herstel- of revalidatieafdeling

Check-in

Binnen een week na verhuizing belt de herstel- of revalidatie-afdeling om te overleggen hoe het gaat en of er nog vragen zijn.

Wilt u de zorgorganisaties en anderen in uw situatie helpen?

Laat dan een recentie achter over de zorgorganisatie waar uw naaste het herstel- of revalidatie-proces heeft doorlopen. Dit wordt erg gewaardeerd. Ga naar ZorgKaartNederland. Hier kunt u ons vertellen over uw ervaring met het herstel- en/of revalidatie-proces. Zo kunnen de zorgorganisaties blijven verbeteren en helpt u anderen die in de toekomst in een zelfde situatie komen.

Ambulante zorg

Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) verleend wordt. Ambulante zorg wordt ook wel extramuraal (buiten de muren) genoemd. Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, wonen veelal zelfstandig, maar hebben wel op een bepaalde manier zorg nodig.