Overbruggingsplek

Nadat besloten is dat uw naaste naar een vaste woonplek in de zorg verhuist, kan het zijn dat de voorkeursplek niet direct een plek vrij heeft. Aangezien het ook niet mogelijk is langer op de herstel- of revalidatie-afdeling te blijven moet er dan naar een overbruggingsplek gezocht worden. De zorgbemiddelaar helpt bij het vinden van een goede plek en zal in veel gevallen streven naar een plek binnen de huidige zorginstelling.

Kunt uw naaste wel gelijk terecht op de voorkeurslocatie?

Klik dan hier om naar de volgende pagina te gaan en meer te lezen over het voorbereiden van de verhuizing.

Dit staat u te wachten

Eigen bijdrage

Houd er rekening mee dat de eigen bijdrage al in gaat wanneer de indicatie is toegewezen. De eigen bijdrage moet dus ook betaald worden tijdens het verblijf op een overbruggingsplek. Op de website van het CAK kunt u hier meer over lezen.

Opties voor overbruggingsplekken

De Zorgbemiddelaar zal ernaar streven een overbruggingsplek binnen de huidige of gewenste zorgorganisatie te vinden. Mocht dat niet lukken dan regelt de Zorgbemiddelaar een overbruggingsplek ergens anders. Wanneer er meerdere opties zijn wordt met u en uw naaste overlegd, zodat de beste plek voor de situatie wordt gekozen. Maar vaak zijn ook overbruggingsplekken schaars en er kan niet altijd gekozen worden.

Overdracht van de zorg

Wanneer er een overbruggingsplek gevonden is, regelt de Zorgbemiddelaar de overplaatsing en zullen zij de betrokken partijen informeren. Het Zorgteam en de afdelingen regelen een goede zorgoverdracht, u hoeft hier zelf niets voor te doen.

Huiselijk maken op de overbruggingsplek

Hoewel de overbruggingsplek meestal tijdelijk is, is fijn als u uw naaste helpt om het zo veel mogelijk eigen te maken. Ook is goed om aan uw naaste te vragen hoe die het heeft op de overbruggingsplek, want als uw naaste het fijn heeft, kan er in veel gevallen gekozen worden er te blijven wonen.

Naar de overbruggingsplek

Op de dag van vertrek is het belangrijk dat u praktische ondersteuning regelt, zoals vervoer naar de overbruggingsplek en het verhuizen van persoonlijke eigendommen.

Oproep van de voorkeursplek

Nadat uw naaste naar de overbruggingsplek is verhuisd, blijft uw naaste op de wachtlijst van de voorkeursplek staan. Wanneer er zicht is op beschikbaarheid, wordt contact met u, uw naaste of de Zorgbemiddelaar opgenomen.

Vindt uw naaste het fijn op de overbruggingsplek?

Geef dit dan aan bij de Zorgbemiddelaar , in veel gevallen is het mogelijk om op de overbruggingsplek te blijven wonen.

Tips

  • Hou een vinger aan de pols bij de voorkeursplek. U zal zelf worden gecontacteerd wanneer er plek is, maar zo kunt u op de hoogte blijven van de wachttijd.
  • De verhuizing naar een nieuwe woonplek, ook al is het een overbruggingsplek, is vaak een zware stap. We zien dat cliënten veel baat hebben bij (emotionele) steun van hun naasten.

Zorgbemiddelaar

Een zorgbemiddelaar, wordt ook wel wel cliëntondersteuner / klantadviseur / zorgconsulent genoemd. Dit is iemand die kan adviseren over de mogelijkheden op korte en lange termijn die passen bij de zorg indicatie van uw naaste. Deze persoon helpt de juiste zorg te organiseren voor uw naasten. Dit kan zowel gaan over thuiszorg als het zoeken naar een vaste woonplek in de zorg of het regelen van een overbruggingsplek. Wanneer u vragen hebt over het proces, of hulp nodig hebt met het organiseren van zorg, kunt u bij de zorgbemiddelaar terecht.

Zowel op de revalidatie- en herstel-afdeling als binnen een vaste woonplek met zorg wordt een verzorgende of verpleegkundige toegewezen als eerste aanspreekpunt. Andere termen die hiervoor gebruikt worden zijn eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) of contactverzorgende.

 

Daarnaast bestaat het zorgteam uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, leerlingen, activiteitenbegeleiders, voedingsassistenten, huishoudelijk medewerkers en vrijwilligers. Ook heeft het zorgteam een leidinggevende die men bij vragen en/of klachten kan benaderen.