Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het herstel- of revalidatie-proces? U vindt hier de meest gestelde vragen plus de bijbehorende antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Wat is het verschil tussen en herstel- en een revalidatie-afdeling?

Op deze website praten we vaak over de herstel- of revalidatie-afdeling. Beide afdelingen hebben als doel om uw naaste weer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, afhankelijk van wat uw naaste nodig heeft om dat doel te realiseren komt uw naaste op de herstel of revalidatie afdeling.

Het belangrijkste verschil tussen een herstelafdeling (ELV) en een revalidatieafdeling (GRZ) is dat uw naaste op een GRZ afdeling intensievere therapiëen en behandelingen zal krijgen. Zoals fysiotherapie en ergotherapie. Een verblijf op een herstelafdeling is meer om bij te komen van een situatie en om te kijken welke zorg er nodig is zodat iemand weer zelfstandig thuis kan wonen.

Wat zijn verschillen tussen een herstel / revalidatie afdeling en een vaste woonplek in de zorg?

Op een herstel- of revalidatie afdeling verblijft uw naaste tijdelijk, met als doel om weer terug te keren naar huis. Wanneer uw naaste niet in staat is om weer zelfstandig thuis te gaan wonen, is het voor uw naaste beter om te verhuizen naar een vaste woonplek in de zorg.

Indicatie eis

Om in een permanente een woning in de zorg te kunnen wonen is er een indicatie stelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Zonder zo’n indicatie kan uw naaste niet verhuizen naar een vaste woonplek in de zorg.

Lees meer over het aanvragen van een indicatie voor de Wlz

Vergoedingen

Een belangrijk verschil is tussen een tijdelijke plek op een herstel- of revalidatie-afdeling en een vaste woonplek in de zorg is de financieringsvorm. Een tijdelijke plek vergoed door de zorgverzekeraar van uw naaste. Hier hoeft in de meeste gevallen geen eigen bijdrage te worden betaald.

Een vaste woonplek in de zorg (of overbruggingsplek) wordt betaald van uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hier heeft u naaste allen recht op wanneer er een indicatie is afgegeven die aantoont dat uw naaste permanente zorg nodig heeft. Ook betaald uw naaste een eigen bijdrage naast de vergoeding vanuit de Wlz.

Klik hier voor het berekenen van deze eigen bijdrage

Woonplek

Wanneer iemand een vaste woonplek in de zorg krijgt, is dit iemands nieuwe huis. Hier krijgt iemand een prive kamer die kan worden ingericht me iemands eigen spullen.

Op een vaste woonplek in de zorg wordt meer aandacht besteed aan activiteiten en minder aan behandelingen en therapieën.

Wanneer iemand naar een woonplek in de zorg verhuist zijn er geen vaste bezoek uren meer en is er wat meer privacy. U kunt uw naaste vrijer opzoeken en helpen met het geven van invulling aan de dag van uw naaste.

Lees meer over het voorbereiden van de verhuizing naar een woonplek in de zorg

Hoe worden de kosten van het verblijf van mijn naaste gefinancierd?

Dit hangt af van het type zorg wat uw naaste ontvangt. Wanneer uw naaste op een herstel- of revalidatie-afdeling verblijft zal dit worden vergoed via de zorgverzekering van uw naaste.

Wanneer uw naaste een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie heeft, worden de zorgkosten gedekt via het zorgkantoor van de regio van uw naaste.

Klik hier voor meer informatie over de Wlz

Klik hier voor het zorgkantoor van regio Amsterdam

Als iemand naar een vaste woonplek in de zorg verhuist, wordt een deel van de kosten vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en moet er een eigen bijdrage worden betaald.

Klik hier voor meer informatie over de Wlz

Klik hier voor het berekenen van deze eigen bijdrage

Tip
Vraag de Zorgbemiddelaar en zorgverzekeraar van uw naaste om advies als u twijfelt over de financiering van de zorg.

Wat wordt vergoed wanneer mijn naaste weer naar huis gaat?

Gaat uw naaste weer naar huis, maar is er nog wel zorg nodig? Dan hangt het af van de intensiteit van de zorg, en van de beoogde duratie dat deze zorg nodig is, om te weten vanuit welke organisatie u een vergoeding kunt krijgen.

Wanneer uw naaste een indactie stelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft kunt u de financiering regelen met het zorgkantoor. Is dat niet het geval? Kijk dan wat er mogelijk is vanuit de zorgverzekeraar en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Klik hier voor meer informatie over de Wlz

Klik hier voor meer informatie over de Wmo

Tip

Vraag de Zorgbemiddelaar en zorgverzekeraar van uw naaste om advies als u twijfelt over de financiering van de zorg.

Hoe vind ik een goede zorg locatie voor mijn naaste?

Op ZorgkaartNederland kunt u verschillende zorglocaties met elkaar vergelijken en kunt u reviews van andere lezen. Wees u er wel van bewust dat niet elke zorglocatie plek heeft voor alle indicatie stellingen.

De Zorgbemiddelaar staat voor u klaar om u en uw naaste te ondersteunen in het vinden van een geschikte woonplek in de zorg.

Lees hier meer over gerichte oriëntatie op een woonplek in de zorg

Wie kan mij helpen in het organiseren van de zorg van mijn naaste?

Wanneer uw naaste verblijft bij een zorgorganisatie staat er een Zorgbemiddelaar klaar voor u en uw naaste om mee te denken over het organiseren van logistieke en praktische zaken. Ook kan de Zorgbemiddelaar u doorverwijzen naar de juiste instanties voor specifieke vragen.

Komt de term Zorgbemiddelaar u niet bekend voor?

Bij sommige organisaties wordt deze rol cliëntondersteuner, klantadviseur of zorgconsulent genoemd.

Waar kan ik emotionele steun vinden in dit proces?

Iemand bij staan in hun zorgproces is niet alleen zwaar voor de gene die zorg nodig heeft, maar is vaak ook lastig voor hun naasten. Het kan zijn dat u er opeens veel organisatorische taken bij krijgt. Ook zien we vaak dat het een emotioneel zwaar proces is voor alle betrokkenen zeker als de zorgbehoevende een familie lid of goede vriend is.

Wanneer u het gevoel heeft dat u zelf hulpnodig heeft, kunt u terecht bij MantelzorgNL. Hier worden verschillende mogelijkheden geboden om hulp te krijgen. Zowel op organisatorisch gebied als in emotionele ondersteuning.
Ook kunt u altijd aan de bel trekken bij de zorgorganisatie waar uw naaste verblijft als u het gevoel hebt dat het u allemaal te veel wordt.

Zorgbemiddelaar

Een zorgbemiddelaar, wordt ook wel wel cliëntondersteuner / klantadviseur / zorgconsulent genoemd. Dit is iemand die kan adviseren over de mogelijkheden op korte en lange termijn die passen bij de zorg indicatie van uw naaste. Deze persoon helpt de juiste zorg te organiseren voor uw naasten. Dit kan zowel gaan over thuiszorg als het zoeken naar een vaste woonplek in de zorg of het regelen van een overbruggingsplek. Wanneer u vragen hebt over het proces, of hulp nodig hebt met het organiseren van zorg, kunt u bij de zorgbemiddelaar terecht.