Aanvraag van een Wlz-indicatie bij het CIZ

Wanneer besloten is dat uw naaste het best naar een vaste woonplek in de zorg kan verhuizen, moet er een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie aangevraagd worden via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zonder indicatie kan uw naaste niet op een vaste plek in de zorg wonen. Deze aanvraag wordt in gang gezet door de herstel- of revalidatie-afdeling, dit hoeft u niet zelf te doen.

Dit regelt de herstel- of revalidatieafdeling

De indicatieaanvraag

Voor de aanvraag van de indicatie wordt namens de Specialist Ouderengeneeskunde een motivatiebrief geschreven waarin staat welk zorgprofiel er binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt aangevraagd. Ook bevat de motivatiebrief een observatielijst die door de afdeling is opgesteld over hoe uw naaste functioneert, wat hij/zij nog zelf kan en waar hij/zij hulp bij nodig heeft.

Bespreking wensen en mogelijkheden

Zodra de indicatie is aangevraagd wordt contact opgenomen met uw naaste en de eerste contactpersoon om een gesprek in te plannen. Zij bespreken dan de mogelijkheden en wensen voor een permanente plek in de zorg.

Heeft u vragen over de beste zorglocatie voor uw naaste?

Dan adviseren wij u om in gesprek te gaan met het Zorgbemiddelaar .

Dit kan van u worden gevraagd

Ondertekening van de indicatie

Uw naaste zal gevraagd worden de aanvraag te ondertekenen, tenzij hij/zij niet wilsbekwaam is. In dit geval zal de wettelijke vertegenwoordiger gevraagd worden de aanvraag te ondertekenen. Dit is vaak de eerste contactpersoon.

Het CIZ te woord staan

Het kan zijn dat het CIZ u enkele vragen wil stellen over uw naaste. Ook kan het zijn dat het CIZ langskomt bij de cliënt zelf. Dit is onderdeel van de onderzoeken die plaats zullen vinden om het juiste beeld van de cliënt te krijgen. De aanvraag wordt hier door het CIZ beoordeeld, zodat een passende indicatie afgegeven kan worden. Soms krijgt iemand geen indicatie en zal dan alsnog naar huis terugkeren.

Tips

Bereken van de eigen bijdrage

Wanneer een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is toegekend, moet uw naaste een eigen bijdrage voor de zorgkosten gaan betalen. Hoe hoog dit bedrag is hang af van het inkomen van uw naaste.

Wilt u weten wat de eigen bijdrage word voor uw naaste?

Neem een kijkje op de website van het CAK. Hier vindt u een rekentool.
Als u de financiële gegevens van uw naaste heeft, kunt u de eigen bijdrage alvast uitrekenen op het CAK, zo komt u niet voor verassingen te staan. Heeft u deze financiële gegevens niet? Geen probleem! Het CAK zal de eigen bijdrage zelf bepalen aan de hand van de gegevens bekend bij de Belastingdienst. Deze stap is niet vereist.

Overige tips

  • Er zijn verschillende indicaties, en niet elke zorgplek bedient elke indicatie. Daarom is het belangrijk om te weten welke indicatie wordt aangevraagd, voordat u opzoek gaat naar een vaste woonplek in de zorg voor uw naaste. Op de volgende pagina leest u meer over gerichte oriëntatie.
  • Op de websites van het CIZ en op Zorgwijzer.nl kunt u meer lezen over de aanvraag voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de verschillende indicaties.

Zorgbemiddelaar

Een zorgbemiddelaar, wordt ook wel wel cliëntondersteuner / klantadviseur / zorgconsulent genoemd. Dit is iemand die kan adviseren over de mogelijkheden op korte en lange termijn die passen bij de zorg indicatie van uw naaste. Deze persoon helpt de juiste zorg te organiseren voor uw naasten. Dit kan zowel gaan over thuiszorg als het zoeken naar een vaste woonplek in de zorg of het regelen van een overbruggingsplek. Wanneer u vragen hebt over het proces, of hulp nodig hebt met het organiseren van zorg, kunt u bij de zorgbemiddelaar terecht.