Voorbereiden van de verhuizing

Wanneer de verhuizing in beeld komt, zullen de zorgorganisaties de zorgoverdracht in gang zetten en verhuisdatum communiceren. Ook zijn er een aantal dingen die u kunt voorbereiden voordat de verhuizing plaats vindt. Denk hierbij aan het inpakken van persoonlijke spullen en het opzeggen van de voormalige woonplek. U en uw naaste verantwoordelijk voor de verhuizing.

Dit regelen de zorgorganisaties

Bevestiging van verhuizing

Wanneer uw naaste terecht kan op de locatie van voorkeur, zal deze zorglocatie een bevestiging van de verhuizing doorgeven aan het zorgpersoneel van de organisatie waar uw naaste op dat moment verblijft. U krijgt van de Zorgbemiddelaar als het zo ver is bericht. Ook zal de Zorgbemiddelaar de verhuisdatum met de nieuwe woonplek afstemmen en dit met u communiceren.

De zorgoverdracht

De herstel- of revalidatie-afdeling zorgt voor de zorgoverdracht aan de nieuwe woonplek. Voor de eerste dag wordt medicatie meegegeven. Ook worden de recepten voor de medicatie doorgegeven aan de nieuwe zorgorganisatie, zodat zij dit in het vervolg kunnen bestellen. Indien uw naaste naar een woonplek gaat van een andere zorgorganisatie wordt het zorgdossier van uw naaste doorgestuurd.

Dit kunt u voorbereiden

Logistieke voorbereidingen

Woning verkopen of verhuren
Als er na de verhuizing van uw naaste niemand meer in de oude woning woont dan raden wij aan om de woning te koop te zetten of om de huur op te zeggen, om dubbele kosten te voorkomen. Dit kunt u doen wanneer uw naaste definitief is ingeschreven op de nieuwe woonplek.

Inschrijving gemeente
In het geval dat uw naaste in een andere gemeente komt te wonen, moet u uw naaste worden inschrijven bij deze gemeente. Het is goed om bij de nieuwe woonplek na te gaan of zij dit voor uw naaste doen, of dat u de inschrijving moet regelen.

Onderbrengen van huisdieren
Heeft u naaste een huisdier? Informeer of het huisdier mee kan verhuizen of niet. Vaak is het niet mogelijk huisdieren mee te verhuizen. Zorg er dan voor dat het dier niet zonder zorg zal achterblijft.

Financiële voorbereidingen

De kosten voor de huur en maaltijden op de nieuwe woonplek in de zorg vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Ook moet er een eigen bijdrage worden betaald. Hoe hoog de eigen bijdrage is hangt af van het inkomen van uw naaste. Deze kunt u vooraf berekenen via de rekentool van het CAK.

Inrichting van uw naaste

Informeer welke eigendommen uw naaste graag mee wil nemen naar de nieuwe woonplek en inventariseer wat gekocht moet worden. Hierbij kan het handig zijn om na te gaan hoe de standaardinrichting eruit ziet en wat voor bed uw naaste nodig heeft. Overleg ook met de medewerkers van de nieuwe woonplek wat nodig en handig is. Het is fijn wanneer kamer in vervolgwoning al voorzien is van eigen spullen, zoals bijvoorbeeld foto’s, om de landing op de nieuwe locatie wat gemakkelijker te laten verlopen.

Heeft u moeite te bedenken wat u allemaal moet mee verhuizen?

Bekijk hier de verhuischecklist voor een helder overzicht.

Informeren zorgafspraken

Informeer bij de zorglocatie waar uw naaste gaat wonen over wat er geregeld is qua Huisarts , apotheek en tandarts. In sommige gevallen zijn er al afspraken met een Huisarts en/of tandarts, in andere gevallen is het nodig om uw naaste in te schrijven bij een huis en/of tandarts in de buurt.

Tip

Wanneer er een plek op de voorkeurslocatie vrij komt, moet er meestal snel worden gehandeld. Dus het is fijn om goed voorbereid te zijn.

Een huisarts is een gespecialiseerde arts in de buurt die het eerste aanspreekpunt is voor mensen thuis met problemen met hun gezondheid in de ruimste zin.

Zorgbemiddelaar

Een zorgbemiddelaar, wordt ook wel wel cliëntondersteuner / klantadviseur / zorgconsulent genoemd. Dit is iemand die kan adviseren over de mogelijkheden op korte en lange termijn die passen bij de zorg indicatie van uw naaste. Deze persoon helpt de juiste zorg te organiseren voor uw naasten. Dit kan zowel gaan over thuiszorg als het zoeken naar een vaste woonplek in de zorg of het regelen van een overbruggingsplek. Wanneer u vragen hebt over het proces, of hulp nodig hebt met het organiseren van zorg, kunt u bij de zorgbemiddelaar terecht.