Evaluatiegesprek over het vervolg

In de loop van het herstel- of revalidatie-traject komt er meer duidelijkheid over het ontslag van uw naaste. Uiteindelijk wordt de conclusie getrokken of terugkeer naar huis mogelijk is of dat uw naaste naar een vaste woonplek in de zorg zal verhuizen.

Dit zal worden besproken

  • Hoe het met de eerder opgestelde doelen en criteria gaat
  • Wat de eventuele aanpassingen in het behandelplan zijn
  • Wat de ontslagdatum van uw naaste is
  • Of uw naaste verder dient te revalideren of herstellen thuis, en of er aanpassingen thuis nodig zijn en of er thuiszorg nodig is
  • Of dat er naar een nieuwe woonplek met zorg gekeken gaat worden

Dit kunt u voorbereiden

U zult een uitnodiging van de afdeling ontvangen voor dit gesprek, het is belangrijk dat u hier bij aanwezig bent. Het kan handig zijn als u eventuele vragen vooraf op papier zet.

Dit regelt de herstel- of revalidatie-afdeling

Zorg aanvragen

Indien terugkeer naar huis mogelijk is wordt gesproken over de organisatie van de nieuwe thuissituatie (wanneer het advies wordt gegeven dat de cliënt thuis verder dient te revalideren is dit advies bindend). Indien nodig wordt er thuiszorg aangevraagd. Indien terugkeer naar huis niet mogelijk is wordt gekeken naar mogelijke vaste woonplekken in de zorg en wordt een indicatie-aanvraag bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvraag ingang gezet.

Maatschappelijk werk

Indien nodig en geadviseerd vanuit de afdeling kan maatschappelijk werk ondersteuning en begeleiding bieden.

Zorgbemiddeling

Indien terugkeer naar huis niet mogelijk is kan een Zorgbemiddelaar de wensen en mogelijkheden met u en uw naaste bespreken. Dit worden ook wel woonwensgesprekken genoemd. De Zorgbemiddelaar kan zowel kijken naar woonplekken binnen en buiten de eigen zorgorganisatie.

Tip

Houd er rekening mee dat een ontslagdatum nooit om persoonlijke redenen van naasten kan worden uitgesteld.

Zorgbemiddelaar

Een zorgbemiddelaar, wordt ook wel wel cliëntondersteuner / klantadviseur / zorgconsulent genoemd. Dit is iemand die kan adviseren over de mogelijkheden op korte en lange termijn die passen bij de zorg indicatie van uw naaste. Deze persoon helpt de juiste zorg te organiseren voor uw naasten. Dit kan zowel gaan over thuiszorg als het zoeken naar een vaste woonplek in de zorg of het regelen van een overbruggingsplek. Wanneer u vragen hebt over het proces, of hulp nodig hebt met het organiseren van zorg, kunt u bij de zorgbemiddelaar terecht.