Ontvangst bij een herstel- of revalidatie-afdeling

Een zorgmedewerker heet uw naaste welkom op de herstel- of revalidatie-afdeling. Jullie krijgen informatie over de afdeling en de werkwijzen. Daarnaast hoort u wie uw aanspreekpersoon is en wat de doelen voor uw naaste zijn om weer zelfstandig thuis te wonen.

Dit kan van u worden gevraagd

Doorgeven van persoonsgegevens

Er zal gevraagd worden om persoonsgegevens van uw naaste en om gegevens van de Huisarts en apotheek. Het kan nodig zijn om uw naaste hierbij te helpen.

Is uw naaste niet in staat om de eigen belangen te behartigen?

Dan vragen wij u om namens uw naaste:

 • Formulieren in te vullen (zoals de zorgovereenkomst);
 • Vragen te beantwoorden tijdens het intakegesprek.

Eerste contactpersoon

Om de communicatie tussen de zorg en familie goed te laten verlopen is er een eerste contactpersoon nodig. Wanneer er iets speelt of wanneer de zorg iets nodig heeft wordt de eerste contactpersoon benaderd. Bepaal met elkaar wie de rol van eerste contactpersoon op zich neemt. Geef die contactgegevens door aan het zorgpersoneel.

Mantelzorgtaken

Bespreek met de afdeling welke taken onder mantelzorg vallen en welke taken bij de herstel- of revalidatie-afdeling liggen. Denk hierbij aan het wassen van kleding en het regelen van vervoer van en naar het ziekenhuis.

Ziekenhuisafspraken

Staan er nog ziekenhuisafspraken of bezoeken aan een polikliniek op de planning? Geef deze door aan de herstel- of revalidatie-afdeling. Het is belangrijk dat u, in overleg met de afdeling, zelf het vervoer regelt en uw naaste begeleidt tijdens dit bezoek.

Elektronisch cliëntendossier (ECD)

Indien gewenst kunt u toegang aanvragen tot een gedeelte van het elektronisch cliëntendossier (ECD) van uw naaste, hier is toestemming van uw naaste voor nodig.

Dit regelt de herstel- of revalidatie-afdeling

Intakegesprek

De zorgmedewerkers gaan in gesprek met de cliënt (en eventueel met diens naasten), om een goede zorganalyse te kunnen maken. Op basis hiervan schrijven zij een conceptplan over hoe de behandeling het beste kan plaatsvinden. Verder wordt tijdens het intakegesprek:

 • De zorgovereenkomst ondertekend;
 • Een voortgangsgesprek gepland om te evalueren hoe het met de behandeling gaat;
 • Uitleg gegeven aan u en uw naaste door een zorgmedewerker over de afdeling;
 • De verantwoordelijkheid van de eerste contactpersoon (zoals hierboven genoemd) besproken.

Hulpmiddelen

De afdeling zorgt ervoor dat uw naaste de juiste hulpmiddelen kan gebruiken tijdens diens verblijf. Denk hierbij aan een rolstoel, loophulpmiddelen en hulpmiddelen voor de activiteiten van het dagelijks leven (ADL). Heeft iemand al een eigen rolstoel of rollator? Neem deze dan alstublieft mee. De Ergotherapeut of Fysiotherapeut zal hier ook naar vragen.

Heeft iemand al een eigen rolstoel of rollator?

Neem deze dan alstublieft mee.

Medicatie

Tijdens het verblijf op de afdeling wordt geen gebruik gemaakt van de reguliere apotheek van uw naaste. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van een een apotheek die verbonden is aan de herstel- of revalidatie-afdeling. De arts van de afdeling schrijft de nodige recepten voor. Het kan dus zo zijn dat uw naaste met andere merknamen te maken krijgt of dat er wijzigingen in de medicatie plaatsvinden tijdens het verblijf. Heeft u hier vragen over stel deze dan gerust aan de verpleegkundige of arts.

Tips

Praktische zaken om mee te nemen

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Vaccinatiebewijs
 • Aanvullend Openbaar Vervoer pas (AOV)
 • Zorgverzekeringspas

Medische hulpmiddelen om mee te nemen

Als uw naaste onderstaande medische hulpmiddelen al heeft, neem deze dan mee:

 • Rollator / krukken
 • Steunkousen
 • Genoeg medicatie voor 24 uur
 • Bril / lenzen
 • Gehoorapparatuur

Kledingadviezen om mee te nemen

 • Makkelijk zittende kleding (om in te kunnen oefenen)
 • Stevige schoenen (waarmee geoefend kan worden)
 • Voldoende kleding

Eventueel vermaak om mee te nemen

 • Mobiele telefoon
 • iPad / tablet
 • Leeswaar
 • Puzzelboekjes
 • Kleine persoonlijke zaken zoals fotolijstjes of plantjes
 • Lekkernijen die niet beschikbaar zijn in de instelling

Wat kunt u beter niet meenemen?

Neem niet veel contant geld mee en laat kostbaarheden thuis.

Een ergotherapeut traint het uitvoeren van belangrijke dagelijkse activiteiten. Denk aan lichamelijke verzorging en huishoudelijke activiteiten. De ergotherapeut adviseert over aanpassingen en hulpmiddelen voor thuis zodat uw naaste weer thuis kan wonen. Een ergotherapeut doet (indien nodig) een huisbezoek om te kijken welke aanpassingen er nodig zijn zodat uw naaste zich kan redden in de eigen woning.

 

Ergotherapie op een revalidatieafdeling (GRZ) is erop gericht dat de revalidant weer (zelfstandig) thuis kan wonen. Na ontslag van de revalidatieafdeling kan het nodig zijn om ergotherapie thuis voort te zetten met een ergotherapeut in de buurt.

Een fysiotherapeut is een specialist op het gebied van houding en bewegen. Zij voorkomen, verhelpen en verminderen lichamelijke klachten zodat uw naaste zo optimaal mogelijk kan bewegen.

Fysiotherapie op een revalidatieafdeling (GRZ) is erop gericht dat de revalidant weer (zelfstandig) thuis kan wonen. Na ontslag van de revalidatieafdeling kan het nodig zijn om fysiotherapie thuis voort te zetten bij een fysiotherapeut in de buurt. 

Daarnaast adviseert een fysiotherapeut ook over loophulpmiddelen zoals een rollator.

Een huisarts is een gespecialiseerde arts in de buurt die het eerste aanspreekpunt is voor mensen thuis met problemen met hun gezondheid in de ruimste zin.