Voortgangsgesprek met de cliënt (en de familie)

Tijdens het herstel- of revalidatie-traject vinden verschillende gesprekken plaats met het behandelteam en uw naaste. We bespreken hier hoe het met het herstel of de revalidatie gaat. Ook zullen afspraken worden gemaakt over de nabije toekomst. Binnen ±2 weken zal een eerste gesprek plaats vinden. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat u als familie ook wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Dit zal worden besproken

  • Hoe het met de opgestelde hersteldoelen gaat.
  • Wat de eventuele aanpassingen in het behandelplan zijn.
  • Wat er nodig is voor de terugkeer naar huis.

Dit regelt de herstel- of revalidatie-afdeling

Voorbereiding en uitvoering

Het Zorgteam en het Behandelteam bereiden het gesprek voor. De arts leidt het gesprek zelf. Ook kunnen andere behandelaren bij dit gesprek aansluiten om de situatie vanuit hun perspectief toe te lichten.

Uitnodiging

Indien het gewenst is dat u als naaste aanwezig bent bij een voortgangsgesprek krijgt u vanuit de afdeling een uitnodiging met een datum, tijd en locatie. Tijdens dit gesprek wordt de herstel- of revalidatie-voortgang besproken met u en uw naaste.

Dit kunt u voorbereiden

Als u wordt uitgenodigd voor dit gesprek kan het handig zijn als u eventuele vragen vooraf op papier zet. Ook kunt u al nadenken over wat u zelf denkt dat er nodig is om uw naaste thuis te laten wonen.

Tips

  • Schroom niet om vragen te stellen tijdens dit gesprek
  • U kunt ter voorbereiding de vragen die u heeft opschrijven
  • Indien een volgend gesprek nodig is, is het handig deze gelijk in te plannen

Behandelteam

Naast het Zorgteam heeft uw naaste ook een behandelteam om zich heen. De medische eindverantwoordelijkheid van dit team ligt bij de specialist ouderengeneeskunde of de Huisarts .

Een huisarts is een gespecialiseerde arts in de buurt die het eerste aanspreekpunt is voor mensen thuis met problemen met hun gezondheid in de ruimste zin.

Zowel op de revalidatie- en herstel-afdeling als binnen een vaste woonplek met zorg wordt een verzorgende of verpleegkundige toegewezen als eerste aanspreekpunt. Andere termen die hiervoor gebruikt worden zijn eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) of contactverzorgende.

 

Daarnaast bestaat het zorgteam uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, leerlingen, activiteitenbegeleiders, voedingsassistenten, huishoudelijk medewerkers en vrijwilligers. Ook heeft het zorgteam een leidinggevende die men bij vragen en/of klachten kan benaderen.