Samen zorgen voor
het herstel van uw naaste

Er komt een hoop kijken tijdens, en na het herstel of de revalidatie van uw naaste. Deze website is bedoeld om het gehele zorgproces inzichtelijker te maken. Zo weet u wat er op uw pad kan komen tijdens, en na het herstel of de revalidatie van uw naaste. We streven er altijd naar dat uw naaste terug naar huis gaat, maar soms is het beter om te verhuizen naar een woonplek in de zorg.

Het zorgproces stap voor stap

De eerste stappen in het zorgproces spelen zich af vanaf het moment van ontslag uit het ziekenhuis, op de herstel- of revalidatie-afdeling. Vervolgens kunt u stap voor stap lezen wat u en uw naaste te wachten staat, wat u zelf kunt betekenen in het proces en wat de zorgorganisaties voor u regelen.

Ontvangst bij een herstel- of revalidatie-afdeling

Bij de ontvangst hoort u wat u kunt verwachten van het verblijf op een herstel- of revalidatieafdeling, krijgt u een korte rondleiding en maakt u kennis met de medewerkers. Ook wordt de zorgovereenkomst ondertekend.

Aan de slag met het herstel of de revalidatie

Het zorg- en Behandelteam is dagelijks bezig met het herstel- of de revalidatie-afdeling van uw naaste. Afhankelijk van het ziektebeeld of de aandoening worden fysiotherapie, ergoterapie en andere behandelingen ingezet.

Voortgangsgesprek met de cliënt (en de familie)

Tijdens het herstel- of revalidatie-traject vinden verschillende gesprekken plaats om te kijken hoe het gaat met het herstel van uw naaste.

Evaluatiegesprek over het vervolg

In de loop het van herstel- of revalidatie-traject wordt besloten of terugkeer naar huis mogelijk is, of dat uw naaste naar een vaste woonplek in de zorg verhuist. Dit bespreken we met u in het evaluatiegesprek.

Wat is er besloten tijdens het evaluatiegesprek
over het vervolg?

Na de eerste stappen in het zorgproces kan het zijn dat uw naaste terug naar huis gaat, of naar een vaste woonplek in de zorg. Bij beide opties horen andere vervolgstappen. Klik op de knop die voor uw situatie van toepassing is.

Organiseren van de nieuwe thuissituatie

Voordat uw naaste na een herstel- of revalidatie-traject terugkeert naar huis zijn eventuele aanpassingen aan de situatie nodig, zoals thuiszorg of hulpmiddelen in de woning.

Terug naar huis

Wanneer de thuissituatie goed is georganiseerd, kan uw naaste veilig terug keren naar huis.

Wennen aan de vernieuwde thuissituatie

Omdat uw naaste al een tijdje niet meer thuis is geweest en er eventuele aanpassingen zijn, kan het even duren voordat uw naaste gewend is.

Aanvraag van een Wlz-indicatie bij het CIZ

Als uw naaste naar een vaste woonplek in de zorg gaat verhuizen, moet er een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit regelt de herstel- of revalidatie-afdeling.

Oriënteren op een vaste woonplek in de zorg

Als uw naaste niet meer thuis kan wonen, gaan we op zoek naar een vaste woonplek in de zorg. Hier leest u tips hoe u dat het best kunt aanpakken.

Overbruggingsplek

Het kan zijn dat de voorkeursplek niet direct plek heeft en dat het niet mogelijk is langer op de herstel- of revalidatie-afdeling te blijven. Dan gaan we op zoek naar een overbruggingsplek voor uw naaste.

Voorbereiden van de verhuizing

Voordat de verhuizing plaats vindt, is het handig om de nodige voorbereidingen te treffen.

Verhuizen naar een vaste woonplek in de zorg

Wanneer alle nodige voorbereidingen zijn getroffen zal uw naaste op de afgesproken verhuisdatum verhuizen naar de nieuwe woonplek.

Wennen aan een vaste woonplek in de zorg

Het kan even duren voordat uw naaste gewend is aan de nieuwe woonplek.

Behandelteam

Naast het Zorgteam heeft uw naaste ook een behandelteam om zich heen. De medische eindverantwoordelijkheid van dit team ligt bij de specialist ouderengeneeskunde of de Huisarts .

Een huisarts is een gespecialiseerde arts in de buurt die het eerste aanspreekpunt is voor mensen thuis met problemen met hun gezondheid in de ruimste zin.

Zowel op de revalidatie- en herstel-afdeling als binnen een vaste woonplek met zorg wordt een verzorgende of verpleegkundige toegewezen als eerste aanspreekpunt. Andere termen die hiervoor gebruikt worden zijn eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) of contactverzorgende.

 

Daarnaast bestaat het zorgteam uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, leerlingen, activiteitenbegeleiders, voedingsassistenten, huishoudelijk medewerkers en vrijwilligers. Ook heeft het zorgteam een leidinggevende die men bij vragen en/of klachten kan benaderen.